FAQ

Няколко думи за новите възрастови правила

декември 27, 2016 / No Comments

Поради юридически причини, Съвета на директорите на Global Game Jam, след внимателно обсъждане с всички членове на съвета и правни консултанти, стигна до извода, че GGJ трябва да остане свободно достъпен само за възрастни, които са навършили 18-годишна възраст или пълнолетие. Непълнолетни участни...

Read More

Защо да се включа?

октомври 20, 2014 / No Comments

Global Game Jam насърчава иновациите и експериментирането. Събитието има не само важна роля в създаването на нови продукти, но и за промотирането на гейм индустрията сред таланти от други индустрии. Това е събитие, което е проектирано и създадено за всички заинтересовани страни да участват и да с...

Read More

Какво точно е Game Jam?

октомври 20, 2014 / No Comments

BBC News нарича Global Game Jam “глобално феномен”. С две думи, Jam е 48-часов маратон, обединяващ гейм ентусиасти около идеята за сътрудничество.

Read More

Кой може да участва?

октомври 20, 2014 / No Comments

Plovdiv Game Jam е отворен за всички желаещи да се занимават с видеоигри – професионалисти, студенти или просто хора с талант! Идеята на събитието е да се съберат различни хора с различен произход, интереси и умения, и да се мотивират да работят заедно по една идея – да планират и изпълнят концеп...

Read More

Защо събитието се провежда предимно в университети?

октомври 20, 2014 / No Comments

Училищата имат достъп до големи лаборатории и пространства, които не са винаги на разположение на студия. Образователните институции също имат най-добрия достъп до високоскоростен интернет. Но въпреки всичко няма нищо задължаващо за локализацията на събитието. Фирми, game колективи, meetups и дру...

Read More

Какво точно се случва по време на Plovdiv Game Jam?

октомври 20, 2014 / No Comments

Събитието започва в петък, 29.01.2016 в 12.00 часа с регистрация на участниците. Целият следобед ще е запълнен с презентации и лекции от нашите специални гости от гейм индустрията – информационни и полезни, те ще бъдат извор на вдъхновение за участниците. Лекциите обхващат ключови области от разр...

Read More

Как точно протича един GGJ?

октомври 20, 2014 / No Comments

Започваме в петък, като регистрацията отваря в 12.00 часа. Подготвили сме интересни лекции, представени от нашите гости, след което следва формиране на работни групи. Петък следобед, Събота и Неделя всички разработват игри. Неделя следобяд е крайният срок за качване на разработените игри на сървъ...

Read More

Трябва ли да имам предварително сформиран екип?

октомври 20, 2014 / No Comments

Не, препоръчително е да не идвате Jam-а с предварително сформиран екип. Всеки ще има време да сподели идеята си и да я рекламира, за да направи група. Сътрудничество с нови приятели или колеги е една от най-важните и полезни за нетуъркинг дейности по време на Plovdiv Game Jam.

Read More

Трябва ли да имам специални умения, за да участвам?

октомври 20, 2014 / No Comments

Въпреки че е от полза да притежавате компютърни умения, опит в програмирането не е необходим. Програмисти, предприемачи, хора на изкуството, студенти и всеки е добре дошъл да опитат силите си в създаването на игри по време на Plovdiv Game Jam.

Read More

Отговорност

октомври 19, 2014 / No Comments

Global Game Jam се предполага да е забавно и насърчаващо сътрудничеството събитие в достъпна и непринудена атмосфера. Ние, организаторите на Plovdiv Game Jam предлагаме структура, ръководство и помощ за всички участници. Като правило, организаторите на Plovdiv Game Jam очакват, че никой отбор или...

Read More